קוד QR לקישור

שמרו את תמונת הקוד, העתיקו אותה, או סרקו:

http://navtech.easy.co/products/click-their-for-morecommunity.mozilla.org/en/events/mobile-ml-conference/סגירת חלון