קוד QR לקישור

שמרו את תמונת הקוד, העתיקו אותה, או סרקו:

http://hwww.qatarprnetwork.com/2/85063/"GOODBYE-PRINCESS"-music-video-records-big-success-Global-C-Pop-star-Tia-Lee-unveils-EmpowerHer-campaignסגירת חלון