קוד QR לקישור

שמרו את תמונת הקוד, העתיקו אותה, או סרקו:

http://ebusinesspages.com/OCRV-Paint-and-Service_e1ybn.co?PostReturn=2סגירת חלון